Αγορά Κοσμημάτων

Ο σύμβουλος-εκτιμητής της εταιρείας θα σας ενημερώσει έγκυρα για την ποιότητα του μετάλλου και των λίθων των κοσμημάτων που θα επιδείξετε.

Εάν τα κοσμήματα που θα επιδειχθούν μπορούν να μεταπωληθούν, θα σας προταθεί μία ακόμα υψηλότερη τιμή
Η συναλλαγή γίνεται άμεσα με μετρητά, είτε με άμεση μεταφορά στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Αντιμετωπίστε μία έκτακτη οικονομική ανάγκη άμεσα και υπεύθυνα, υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους