Αγορά Πολύτιμων Λίθων


Ο γεμολόγος της εταιρείας μας θα εξετάσει τον πολύτιμο λίθο που θα του επιδείξετε και θα σας προτείνει μια δίκαιη τιμή.

Η εταιρεία μας μπορεί άμεσα να αγοράσει τον πολύτιμο λίθο σας, καθώς επίσης να εκδώσει πιστοποιητικό γνησιότητας της πέτρας και επιπλέον αν το επιθυμείτε να αιτηθεί πιστοποιητικό γνησιότητας από διεθνή οργανισμό ώστε ο εξεταζόμενος πολύτιμος λίθος να συμμετάσχει σε δημοπρασία του εσωτερικού η του εξωτερικού.

Προσθέστε αξία στα πολύτιμα αντικείμενά σας.