Αγορά Ρολογιών


Η εταιρεία μας συνεργάζεται με πιστοποιημένο ωρολογοποιό που θα αξιολογήσει και θα ενημερώσει τον κάτοχο σχετικά με την αξία του ρολογιού που θα του επιδειχθεί.

Η ύπαρξη της αρχικής συσκευασίας του ρολογιού, προστίθεται στην τελική προσφορά.

Η εξέταση των ρολογιών γίνεται έπειτα από προκαθορισμένη συνάντηση.