Άνοιγμα Τραπεζικής θυρίδας


Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο εκτιμητή, ο οποίος ειδικεύεται στην Aποσφράγιση – “Άνοιγμα” τραπεζικών θυρίδων και την αποτίμηση των φυλαχθέντων. Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία κληρονομιάς τιμαλφών και πολύτιμων αντικειμένων, όπου πρέπει να υπολογιστεί ο φόρος κληρονομιάς που βαρύνει τον κληρονόμο. Ο εκτιμητής συντάσσει με τον συμβολαιογράφο μία οικονομική αποτύπωση αξιών των ανευρεθέντων, η οποία κατατίθεται στην εφορία του θανόντα προς έλεγχο και υπολογισμό των φόρων.

Εάν ο κληρονόμος δεν υποδείξει εκτιμητή τότε το αρμόδιο δικαστήριο ορίζει κατά βούλησή του.

Μπορεί να φαίνεται μία υπηρεσία “κενή” και “αχρείαστη” αλλά την σημαντικότητά της την αντιλαμβάνεσαι μονάχα όταν σου απαιτηθεί.

Ελληνικά Ανταλλακτήρια Μετάλλου, με Υπευθυνότητα & Σεβασμό