Εκτίμηση – Αξιολόγηση Νομισμάτων


Ο εκτιμητής της εταιρείας μας θα ελέγξει τα νομίσματα που θα του επιδείξετε, χρυσά ή ασημένια. Θα σας ενημερώσει για την κατάστασή τους, θα σας προτείνει τρόπους αξιοποίησής τους.

Ένα νόμισμα μπορεί να μεταποιηθεί και να γίνει κόσμημα, να εξαργυρωθεί με την αξία του του αντιστοιχεί, ή και να “κλασσαριστεί” (να βαθμολογηθεί) ώστε να συμμετάσχει σε κάποια δημοπρασία.

Η εταιρεία Ελληνικά Ανταλλακτήρια Μετάλλου μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απόφασή σας.

Ανακαλύψτε την συλλεκτική αξία των νομισμάτων σας