Υπηρεσία Πιστοποίησης -Κοστολόγησης Κοσμημάτων


Εάν έχετε αγοράσει ή έχετε την πρόθεση να αγοράσετε, εάν σας έχουν δωρίσει ή θέλετε να δωρίσετε κάποιο κόσμημα ή κάποιο χρυσό ή ασημένιο νόμισμα, ο εκτιμητής της εταιρείας μας μπορεί να σας ενημερώσει για την τωρινή αξία αυτού.Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και να εκδοθεί Ενυπόγραφο Πιστοποιητικό Αξίας.Κοντά σας σε οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά το χρυσό