Συμβουλευτική υπηρεσία προς οργανισμούς


Τα Ελληνικά Ανταλλακτήρια Μετάλλου έχουν την ικανότητα και την γνώση να καθοδηγήσουν οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., εταιρεία ή Οργανισμό που κατέχει κοσμήματα και γενικότερα πολύτιμα μέταλλα σε οποιαδήποτε μορφή και επιθυμεί να τα δημοπρατήσει , να τα πλειστηριάσει ή και να τα πουλήσει.

Πάντα σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές της Ελληνικής Πολιτείας.