Χοντρική Αγορά Κοσμημάτων Για Επαγγελματίες


Σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κοσμήματος, μπορούμε να προσφέρουμε προνομιακές τιμές και άμεση αγορά χωρίς να παίζει ρόλο ο όγκος της συναλλαγής.

Έχουμε την δυνατότητα να προ κλείνουμε τιμές και ποσότητα , με χρονικό περιθώριο έως 4 ημερών.

Η εταιρεία Ελληνικά Ανταλλακτήρια Μετάλλου είναι ο συνεργάτης που ήθελες πάντα να έχεις