Χρυσά Νομίσματα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Κατά την διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κοπήκανε διάφορα χρυσά νομίσματα τα οποία είναι πολύ γνωστά στην Ελλάδα.
Υπάρχουν δύο ειδών , αυτά που κοπήκανε στην σημερινή Τουρκία και αυτά που κοπήκανε στην Αίγυπτο. Και τα δύο Νομισματοκοπεία  ακολουθούσαν το ίδιο διαστασολόγιο, την ίδια τυποποίηση  και έτσι τα αντίστοιχα νομίσματα έχουν την ίδια αξία. Συχνά, γίνεται μία παρερμηνεία και όταν αναφερόμαστε σε Τούρκικα Χρυσά νομίσματα στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε Χρυσά Νομίσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Έχουν τυπωθεί σε μονάδες 50,100,250 και 500 kurush ή Πιάστρες.
Η πιο συχνές είναι αυτά των 100 kurush , συνήθως αυτά τα ονομάζουμε ως “Τούρκικα”.
Η διάμετρός τους είναι 22,30χιλ., το πάχος 1,40χιλ., το βάρος 7,21χιλ.και η καθαρότητά τους είναι 22kt χρυσό.
Ακόμη ένας συνηθισμένος τύπος αυτής της κατηγορίας, είναι το νόμισμα των 500 kurush , αυτό που λέμε “Τούρκικο Πεντόλιρο”.
Η διάμετρός του 34,07χιλ..το πάχος του είναι 2,04χιλ.,το βάρος του είναι 36,08γρ., και η καθαρότητα του 22kt σε χρυσό.