Χρυσές Λίρες Αγγλίας-Λιβάνου-Συρίας

Μία ξεχωριστή κατηγορία κάλπικων Χρυσών Λιρών Αγγλίας είναι αυτές που κοπήκανε σε εργαστήρια του Λιβάνου και της Συρίας.

Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο εξειδικευμένοι τεχνίτες προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα μπορούσαν να εμπορευτούν,
στραφήκανε στην Χρυσή Λίρα Αγγλίας. Δημιουργήθηκαν έτσι εργαστήρια στον Λίβανο και στην Συρία, που φτιάχνανε χρυσά νομίσματα παρόμοια στην όψη
και στις διαστάσεις με την Χρυσή Λίρα της Αγγλίας.
Μερικά από αυτά παρήγαγαν λίρες ίδιας περιεκτικότητας σε χρυσό και προσδοκούσαν ένα μικρό κέρδος από την εργασία τους,
ενώ άλλα χρησιμοποιούσανε χρυσό κατώτερης ποιότητας, για να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά από αυτά τα εργαστήρια ‘σφραγίζανε” τα νομίσματα που παρήγαγαν, ώστε να πιστοποιούν την ποιότητά τους.
Η αξία τους ορίζεται κατά περίπτωση.