Χρυσή Λίρα Αγγλίας Με Θυρεό

Κατά την διάρκεια των ετών και με βάση κάποιες χρονιές ορόσημο για την Βασιλεία της Αγγλίας κοπήκανε κάποιες Χρυσές Λίρες που στην πίσω όψη δεν είχαν τον Αγ. Γεώργιο και τον Δράκο , αλλά τον Βασιλικό Θυρεό.
Όλες οι διαστάσεις είναι οι ίδιες με τις κοινές λίρες , αλλά η διαφοροποίηση στην όψη τις έδωσε και ακόμα έχουν μία άλλη μεγαλύτερη αξία.
Η αξία αυτών ορίζεται κατά περίπτωση.