Χρυσή Λίρα Αγγλίας 1/2

Μία ακόμα κοπή της Χρυσής Αγγλικής Λίρας που συναντάμε στην Ελλάδα είναι τα λεγόμενα μισόλιρα ή μισάκια.

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Χρυσή Λίρα Αγγλίας ήταν ένα νόμισμα συνδιαλλαγής και επομένως για μικρότερης αξίας συνδιαλλαγές χρειαζόταν να υπάρχει μιάς πιο μικρής αξίας νόμισμα.

Τα ίδια Νομισματοκοπεία που τυπώνανε τις κανονικές λίρες , κόβανε και αυτό.
Η όψη του είναι η ίδια με την όψη της κανονικής λίρας.
Οι διαστάσεις του και η καθαρότητα του σε χρυσό είναι τυποποιημένες , σταθερές και η αξία του η μισή από την κανονική λίρα Αγγλίας.

Η διάμετρος είναι 19,00χιλ., το πάχος είναι 0,99χιλ., η καθαρότητα 22kt και το βάρος του 3,99γρ.